wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Lekcje muzealne

Oferta kierowana jest główie do nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego, historii, regionalizmu, sztuki. Zajęcia prowadzone są przez pracowników muzeum na ekspozycjach stałych i czasowych z wykorzystaniem zasobów muzealnych (eksponowanych, magazynowanych, archiwaliów, księgozbioru, prezentacji multimedialnych, fotografii, filmów). Lekcje mogą być przeprowadzane cyklicznie lub realizowane jako pojedyncze tematy według podanych zagadnień.

Terminy prosimy uzgadniać z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacyjnym
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
tel. 018 443-77-08, w. 124, tel/fax. 443-78-65 
lub e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl

 
- A A A +
RSS

CENNIK, ZAJĘĆ EDUKACYJNYCHKonkursy – udział bezpłatnyLekcje muzealne bez zwiedzania ekspozycji - 4 zł. od osobyPokazy związane z mieszczańską obrzędowością okołoświąteczną


(Boże Narodzenie, Wielkanoc) - 4 zł. od osobyZajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży uczącej się


(odpłatność od grupy do 20 osób) - 120 zł.Zajęcia warsztatowe dla dorosłych 


(odpłatność od grupy do 20 osób) - 200 zł.Zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży uczącej się


(odpłatność od grupy do 20 osób) - 160 zł.Zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej dla dorosłych


(odpłatność od grupy do 20 osób) - 300 zł.


 
 

Tematyka zajęć:

W nowosądeckim muzeum - poznajemy zbiory i zadania.
Zajęcia o charakterze interaktywnym, z zastosowaniem form aktywizujących (konkursy, quizy) oraz prezentacji multimedialnych, materiału filmowego i ilustracji.
czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
prowadzący: Anna Wideł


Sądecki zamek i jego tajemnice

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zbiorów archiwalnych muzeum.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
prowadzący: Maria Marcinowska


Święta Kinga patronka Ziemi Sądeckiej w malarstwie i rzeźbie

czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran


Ikony sądeckiego muzeum jako przykład sztuki sakralnej wschodniego kręgu kulturowego

czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
prowadzący:Edyta Ross-Pazdyk


Treści ideowe rzeźby Modlitwa w Ogrojcu Wita Stwosza
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran

 

Mieszczańskie wnętrza i ich właściciele.
Mieszczaństwo sądeckie na przykładzie rodziny Ritterów
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran

 

Malarstwo Marii Ritter a kierunki malarstwa międzywojennego
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk

 

Mieszczańskie zwyczaje przedświąteczne
Pokazy wykonywania pisanek wielkanocnych,zajęcia interaktywne.
czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Anna Wideł

 

Mieszczańskie zwyczaje przedświąteczne
Pokazy wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych, zajęcia interaktywne.
czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Anna Wideł

 

Nowy Sącz w historii, legendzie.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Maria Marcinowska

 

Potop szwedzki w Nowym Sączu, legenda i historia.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Maria Marcinowska

 

Ród Lubomirskich w dziejach Nowego Sącza.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz
prowadzący: Maria Marcinowska

 

Archeologia okolic Nowego Sącza.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Galeria Marii Ritter, Rynek 2, Nowy Sącz, do realizacji również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu
prowadzący: Maria Marcinowska

 

Zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia
Celem zajęć jest prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia  poszczególnych grup etnograficznych historycznej Sądecczyzny - m.in. zakazy i nakazy związane z kolejnymi etapami świąt, wróżby na nadchodzący rok, sposoby dekorowania izby wigilijnej, tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne, grupy kolędnicze, ich stroje i akcesoria.Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej. Do wyboru:  1. lekcja połączona ze zwiedzaniem ekspozycji bożonarodzeniowej w chałupie z Gostwicy. 2. Lekcja w Miasteczku Galicyjskim z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i eksponatów bożonarodzeniowych. 3. Zajęcia warsztatowe ( wyrób tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych.
czas: 1 lub 2 godziny lekcyjne
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz , Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sacz
prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda, Maria Madziar

 

Ludowe zwyczaje andrzejkowe - pokazy wróżb andrzejkowych
Wspólna zabawa przy tradycyjnych wróżbach andrzejkowych dla panien i kawalerów- m.in. lanie wosku, wróżba z talerzykami, kołkami z płotu, obierkami z jabłek, "kaczor", poprzedzona komentarzem o genezie obchodów wigilii św. Andrzeja i św. Katarzyny i związanych z tym zwyczajach w tradycyjnej wiejskiej społeczności. Zajęcia przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda, Maria Madziar, Sylwia Zarotyńska, Bogusława Błażewicz

 

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne
Celem jest zapoznanie młodzieży ze znaczeniem Świąt Wielkiej Nocy w tradycji ludowej, zwyczajami i wierzeniami towarzyszącymi ich obchodom- m.in. sposoby zdobienia pisanek, legendy o ich powstaniu, znaczenie wielkanocnych symboli i zwyczajów - palmy, jajka, święcenia pokarmu, odganiania zimy, "śmigusa dyngusa".
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej. Do wyboru: 1. lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  i eksponatów związanych z obrzędowością wielkanocną.
2. Warsztaty (wyrób tradycyjnych palm).
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sacz
prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda

 

Zwyczaje i obrzędy ciesielskie
Zajęcia z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego i eksponatów związanych z ciesielstwem. Ich celem jest zapoznanie młodzieży: z cieślami jako grupą społeczno zawodową, z ich wiedzą o drzewach i drewnie, z narzędziami ciesielskimi, organizacją i przebiegiem prac ciesielskich oraz z wierzeniami i zwyczajami ciesielskimi związanymi z budową. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańska

 

W chłopskiej zagrodzie
Cykl lekcji dotyczących codziennego życia w zagrodzie wiejskiej; połączony ze zwiedzaniem wybranych obiektów i prezentacją eksponatów; bloki tematyczne:
- zajęcia codzienne, zwyczaje i obyczaje chłopów
- tradycyjne zwyczaje rolnicze
- wyposażenie wnętrz wiejskich chałup
- przedmioty codziennego użytku i ich przeznaczenie

czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańsa, Sylwia Zarotyńska

 

Kultura ludowa Sądecczyzny
Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wybranych obiektów ekspozycji oraz pokazami etnograficznymi z udziałem zaproszonych rzemieślników i twórców ludowych (do wyboru), zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
czas: 2 godziny lekcyjne ( każdy z niżej wymienionych bloków tematycznych)
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda, Sylwia Zarotyńska, Bogusława Błażewicz
Zajęcia prowadzone są wg bloków tematycznych:

- tradycyjne rzemiosło wiejskie

Celem zajęć jest przybliżenie tradycyjnych narzędzi i sposobów pracy rzemieślnika wiejskiego poprzez zwiedzanie warsztatów i pracowni, m.in. kuźni, olejarni, pracowni szewca i cieśli, a także pokazy związane m.in. z obróbką drewna - wyrób naczyń klepkowych, kół drewnianych, struganie gontów, struganie łyżek, a także kręcenia powrozów, kucia w kuźni, tłoczenia oleju lnianego, wyplatania koszy z wikliny.

 

- wiejskie zajęcia domowe
Prezentacja codziennych prac gospodarskich i służących do nich sprzętów na przykładzie wyposażenia wiejskich zagród oraz wybranych pokazów etnograficznych m.in. pieczenia chleba w piecu chlebowym, ubijania masła, wyrobu serów.

 

- zdobnictwo obrzędowe
Przy okazji zwiedzania ekspozycji prezentacja elementów tradycyjnego zdobnictwa wnętrz m.in. kwiatami i girlandami z bibuły i jedliny, wycinankami z kolorowego papieru, "pająkami", a także plastyki obrzędowej - symbolika różdżki weselnej, wielkanocnej palmy, "podłaźniczki"; Możliwość interaktywnych pokazów wyrobu kwiatów i girland z bibuły, wycinanek i firanek z papieru.

 

Strój Lachów Sądeckich
Zajęcia w oparciu o ekspozycję w izbie weselnej w chałupie z Gostwicy; prezentacja elementów stroju lachowskiego i wskazanie jego cech charakterystycznych.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda

 

Łemkowie w krajobrazie kulturowym Sądecczyzny
Celem zajęć jest prezentacja Łemków jako grupy etnograficznej, ich tradycyjnej kultury m.in. architektury, gospodarki, zajęć pozarolniczych oraz domu i zagrody.
czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Barbara Romańska

 

Konstrukcje drewniane w architekturze ludowej na terenie Karpat Polskich
Zajęcia w oparciu o ekspozycję w Sądeckim Parku Etnograficznym. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół, gimnazjalnych i licealnych.
Prelekcja na temat:
- co to jest architektura
- architektura drewniana jako przejaw rodzimej, tradycyjnej twórczości ludowej - typowe funkcje budynków w architekturze drewnianej dawnej wsi
- typowe konstrukcje budynków w wiejskiej architekturze drewnianej
- typowe formy architektoniczne tradycyjnych budynków drewnianych
- detal i jego rola w architekturze drewnianej
- współczesne inspiracje dawną architekturą drewnianą.

czas: 2 godziny lekcyjne
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Wojciech Śliwiński

 

Między medycyną a magią - ludowe sposoby leczenia
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami leczenia stosowanymi przez mieszkańców XIX i XX-wiecznej wsi - racjonalnymi metodami zielarskimi oraz zabiegami i zaleceniami magicznymi. Przedstawienie postaci znachora i jego roli w wiejskiej społeczności. Prezentacja elementów ludowego zielnika i sposobów zwalczania wybranych dolegliwości, oparta głównie na wiadomościach pochodzących z Sądecczyzny i terenów sąsiednich. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich połączone ze zwiedzaniem chaty zielarki z Lipnicy.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Joanna Hołda

 

Ludowa wizja wszechświata u Słowian
Wykład ma pokazać ludowy sposób pojmowania czasu i przestrzeni oraz reguły porządkowania otaczającego świata na przykładzie obrzędowości dorocznej i rodzinnej oraz elementów ludowego folkloru. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas licealnych.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Joanna Hołda


Wiedźmy, boginki, rusałki - demonologia ludowa
Celem zajęć jest prezentacja postaci demonicznych i półdemonicznych znanych z wierzeń ludowych Słowian, m.in. czarownicy, boginki, wampira, płanetnika, itp. wskazanie przypisywanych im cech wyglądu i zachowań.Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Joanna Hołda


Z dzieciństwa w dorosłość - obrzędy przejścia
Wykład ma pokazać obrzędy związane z przełomowymi momentami życia, które odnoszą się w głównej mierze do zmiany stopni wiekowych, zmiany zawodu, czy pozycji społecznej. Prelekcja będzie oparta o przykłady zaczerpnięte z tradycyjnej kultury ludowej Polski oraz społeczeństw pozaeuropejskich.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół średnich.

czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Sądecki Park Etnograficzny ul.Długoszowskiego 83 b, Nowy Sącz
prowadzący: Sylwia Zarotyńska


Historia Szczawnicy i starostwa czorsztyńskiego
w oparciu o dokumenty i eksponaty muzealne
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Pienińskie , Pl.Dietla 7, Szczawnica
prowadzący: Barbara Węglarz

 

Kultura materialna górali pienińskich
budownictwo, wnętrza chałup, tradycyjne zajęcia, strój i twórczość ludowa, rzemiosło
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Pienińskie , Pl.Dietla 7, Szczawnica
prowadzący: Barbara Węglarz

 

Obrzędy rodzinne i coroczne górali pienińskich
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Pienińskie , Pl.Dietla 7, Szczawnica
prowadzący: Barbara Węglarz

 

Elementy zdobnicze w stroju, sprzętach i budownictwie pienińskim
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Pienińskie , Pl.Dietla 7, Szczawnica
prowadzący: Barbara Węglarz

 

Historia społeczności żydowskiej w Szczawnicy
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Pienińskie , Pl.Dietla 7, Szczawnica
prowadzący: Barbara Węglarz

 

Nikifor- światowej sławy twórca naiwny
czas: 1 godzina lekcyjna
miejsce: Muzeum Nikifora, Bulwary Dietla 19, Krynica-Zdrój
prowadzący: Zbigniew Wolanin

 Wróć ...
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.