wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

PROJEKT PRZY WIEJSKIEJ DRODZE - W RYTMIE PRACY DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRACOWNI RZEMIEŚLNICZYCH

 
 
 
Tytuł projektu:
PROJEKT „PRZY WIEJSKIEJ DORDZE – W RYTMIE PRACY DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRACOWNI RZEMIEŚLNICZYCH”
 
Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt pod nazwą „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
 
Partnerzy:
Projekt realizowany jest wspólnie przez 5 instytucji partnerskich: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (partner wiodący), Słowackie Muzeum Narodowe w Bratysławie, Muzeum Orawskiej Wsi w Zuberku, Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 
 
- A A A +
RSS

Opis projektu:

Projekt poświęcony jest rewitalizacji przemysłu wiejskiego z terenu Sądecczyzny, zakładający odtworzenie tradycyjnych technologii w oryginalnych zabytkach dawnej techniki wiejskiej i urządzeniach przemysłowych, przeniesionych na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. Nowy sektor skansenowski - Zespół Przemysłu Ludowego, na który złożą się czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody: młyn, dwa tartaki i folusz, pozwoli poszerzyć dotychczasowy program kulturalno-edukacyjny realizowany w SPE.


Cele projektu:
- zabezpieczenie przed dalszą degradacją w magazynach muzeum zabytków dawnej architektury przemysłu wiejskiego, poprzez ich konserwacje i montaż na terenie SPE,
- uratowanie cennych zestawów historycznych urządzeń i mechanizmów drewnianych, świadczących o wysokiej kulturze technicznej Górali Sadeckich, stanowiąc przykład ochrony dawnych obiektów przemysłu ludowego w muzeach na wolnym powietrzu,
- popularyzacja dziedzictwa narodowego w zakresie urządzeń dawnej techniki wiejskiej,
- wzbogacenie oferty kulturalnej Muzeum, zwiększenie liczby turystów (zwiedzających) SPE.

Okres realizacji:
01.01.2017 – 30.10.2018
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 682 206,49 €
W tym zadanie realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 583 369,15 €
 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

    

 

 

 Czytaj o sektorze przemysłu wiejskiego w Sądeckim Parku Etnograficznym

 
Wróć ...
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.