wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

KONKURS HISTORYCZNY XVII EDYCJA

XVII EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO "ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI"

 
organizowany w roku jubileuszu 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza pod patronatem Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
oraz
Barbary Nowak - Małopolskiego Kuratora Oświaty
Marka Pławiaka - Starosta Powiatu Nowosądeckiego

Organizatorzy:
Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
 
Współorganizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Nowym Sączu
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu
Urząd Miasta Nowego Sącza
Związek Sądeczan
 
 
- A A A +
RSS

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

CELE KONKURSU:

1. rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń,

2. popularyzowanie tematyki  związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym,

3. podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących tradycji miasta i regionu,

4. rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

5. pobudzanie twórczego myślenia,

6. wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych,

7. uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat,

8. wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

 

KONKURS PRZEBIEGAĆ BĘDZIE W TRZECH ETAPACH:

ETAP I SZKOLNY - eliminacje szkolne do 17 marca 2017 r. Udział mogą brać wszyscy zainteresowani uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dyrektor szkoły ustali zasady organizacji I etapu konkursu oraz wyznaczy opiekuna konkursu.

Komisja konkursowa I etapu prześle protokół z przeprowadzonego konkursu Organizatorom II etapu
w terminie do 21 marca 2017 r.

ETAP II REJONOWY - 26 kwietnia 2017 r. o godz.12. ORGANIZOWANY W FORMIE PISEMNEGO TESTU.

Do II etapu konkursu Szkoła zgłosić może 3 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie. 

Komisje konkursowe II etapu powołuje Organizator odpowiedni dla każdego rodzaju szkół.

Organizatorami II etapu konkursu są:

- dla uczniów szkół podstawowych  Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26

- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 7

Do III etapu zakwalifikowanych zostanie po 10. uczniów ze szkoły każdego typu (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie.

ETAP III  FINAOWY - 2 czerwca 2017 r. o godz. 10. ORGANIZOWANY PRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU - DOM GOTYCKI, UL. LWOWSKA 3, W FORMIE PREZENTACJI TEMATU WYBRANEGO Z LISTY PODANEJ PRZEZ ORGANIZATORA  (prezentacja, film w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub innym nośniku)

Tematy prezentacji (do wyboru) dla uczestników konkursu ze szkół każdego typu podane zostaną po zakończeniu II etapu konkursu na stronach internetowych Organizatorów.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami, powoła 3 komisje dla III etapu konkursu odrębne dla uczniów każdego typu szkół.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu - 9 czerwca 2017 r. o godz. 12 w Ratuszu Miejskim, Nowy Sączu, Rynek 1.

INFORMACJE  KOŃCOWE:

1.    
Prace przygotowane przez uczestników do III etapu zgłoszone muszą być Organizatorowi III etapu (Dział Edukacji, Lwowska 3, Nowy Sącz, edukacja@muzeum.sacz.pl) do dnia 29 maja 2017 r.
2.     Prezentacje zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
3.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach edukacyjnych i promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji) prezentacji zgłoszonych na konkurs.
4.     Regulamin konkursu na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu www.muzeum.sacz.pl oraz na stronach Organizatorów.

Z dostępnych opracowań dotyczących historii regionu polecamy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych następujące pozycje:

- Józef Bieniek „A wasze imię wierni Sądeczanie”, Nowy Sącz, 1986

- Elżbieta Długosz „Żydzi w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2000

- Ignacy Kwieciński „Zamek Królewski w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2001

- Leszek Migrała „Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2000

- „Nowy Sącz- przewodnik po zabytkach” praca zbiorowa pod redakcją I. Styczyńskiej, W. Piprka, Nowy Sącz 2014

-  Magdalena Kroh „Sądecki Park Etnograficzny-przewodnik”, wydanie V uzupełnione, Nowy Sącz, 20125

- Maria Teresa Maszczak „ Galeria obrazów Marii Ritter i stare wnętrza mieszczańskie”, Nowy Sącz, 1999

- Maria Teresa Maszczak „Dom Gotycki w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2000

- Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora „Z wieży ratuszowej”, Nowy Sącz, 2006

- Leszek Migrała „Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2003

- Leszek Migrała „Ratusz w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2009

- Leszek Migrała „Z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio”, Piwniczna-Zdrój, 2014

- Andrzej B. Krupiński „Dawna Synagoga Nowosądecka”, Nowy Sącz, 1985

- Aleksander Jackowski, Zbigniew Wolanin „Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat”, Nowy Sącz, 2011

- Ślad tradycji w skansenach małopolskich”, pod redakcją Bogusławy Błażewicz, Nowy Sącz, 2012

- Wojciech Śliwiński "Miasteczko Galicyjskie - przewodnik", Nowy Sącz, 2013

-Niepokalanki w Nowym Sączu-katalog wystawy, Nowy Sącz, 2015

- Edmund Cieczkiewicz. Melancholia - katalog wystawy, Nowy Sącz, 2016

- L. Migrała "Stary Sącz w średniowieczu" [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

- L. Migrała "Św. Stanisław Papczyński - życie i dzieło" [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

- L. Migrała "Sytuacja polityczna w Nowym Sączu w latach 1945-1949" [w: Almanach Sądecki 2016, R. XXV, nr 3/4(96/97)], Nowy Sącz, 2016

Lektura uzupełniająca:

- „Feliks Rapf Wspomnienia wojenne 1914 – 1920” pod red. Dawida Golika, Kraków, 2011

- „Masz synów w lasach Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945 – 1956” pod red. Dawida Golika, Nowy Sącz, 2014

- Zeszyty sądecko-spiskie, tom I –IX, Nowy Sącz, 2006-2015

- Leszek Migrała "Rok 1914 w Nowym Sączu" [w: Rocznik Sądecki 2014, t. XLII], Nowy Sącz, 2014

Źródła internetowe 2014:

http://www.nowysacz.pl/nowy-scz-krltka-historia, http://www.nowysacz.pl/kalendarium2http://www.nowysacz.pl/honorowi-obywatele-miasta77,

http://www.nowysacz.pl/historia_herbu,

 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych polecamy literaturę jw. oraz :

- Leszek Migrała, Leszek Zakrzewski „Kościół kolejowy i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu”, Nowy Sącz, 2007

-  Almanach Sądecki, R. XXV, nr 1/2(94/95), Nowy Sącz, 2016

- Joanna Hołda „Dawna Sądecczyzna, Lachy, Pogórzanie, Górale Sądeccy”, Nowy Sącz, 2009

- Andrzej Szkaradek, Leszek Migrała „Nowosądecka  SOLIDARNOŚĆ”, Nowy Sącz, 2010

 

Lektura uzupełniająca:

- Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak „Encyklopedia Sądecka”, Nowy Sącz, 2000

- „Dzieje Miasta Nowego Sącza” pod redakcją Feliksa Kiryka tom I, II, III, Warszawa- Kraków, 1992

- Janina Kwiek-Osiowska  „Ziemio moja Sądecka”, wybór teksów o Sądecczyźnie, 2010

- „Wielokulturowość na Sądecczyźnie – materiały z sympozjum 25-27 listopada 2010”, Nowy Sącz, 2010

- „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi"  - katalog wystawy, Nowy Sącz, 2013

-Jerzy Giza, Tomasz Podgórski  „Generał Giza 1887 -1965. Virtute et armis  z płytą CD: Pułkownik Giza Marsz”, Kraków 2105

 

 
Wróć ...
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.