wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Wystawy w Domu Gotyckim

Wystawa "Zbigniew Borowski"
9 grudnia 2016 - 12 marca 2017 r.

Zbigniew Borowski urodził się w Strzałkowie koło Wrześni 10 kwietnia 1905 roku. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Strzałkowie oraz do gimnazjum klasycznego w Gnieźnie. W 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wybierając dwie specjalności: rzeźbę i malarstwo. Jego profesorami byli: Stanisław Horno-Popławski (rzeźba), Tymon Niesiołowski, Anatol Szturman, Bronisław Jamontt (malarstwo), Jerzy Hoppen, Ludomir Ślendziński (rysunek), Jan Bułhak (fotografia). W 1946 roku przeniósł się do Torunia, gdzie na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika kontynuował przerwane przed wojną studia, równocześnie będąc asystentem w katedrze rzeźby u prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Tam też uzupełnił studia z ochrony zabytków i zabytkoznawstwa, dodatkowo z archeologii i etnografii. Dyplom z rzeźby uzyskał w 1951 roku. Z powodu pogarszania się stanu zdrowia, lekarze zalecili mu przeprowadzenie się na południe Polski. W 1952 r. zamieszkał w Nowym Sączu. Zaangażował się w działalność nowosądeckiego oddziału ZPAP oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1957 roku Zbigniew Borowski objął stanowisko kierownika Muzeum w Nowym Sączu. Za jego kadencji został gruntownie wyremontowany Dom Gotycki, gdzie urządzono pierwszą stałą ekspozycję i siedzibę główną Muzeum. Borowski przyczynił się do uporządkowania zbiorów, opracowania inwentarzy muzealiów oraz powiększenia kolekcji zbytków. Wygłaszał prelekcje w szkołach, klubach, w domach wczasowych, popularyzując zbiory muzealne i historię regionu. Zachowany dorobek artystyczny Borowskiego jest nieduży, przepadły prace z okresu wileńskiego oraz portrety rysunkowe współwięźniów z niemieckiego stalagu. Najwięcej zachowało się prac z okresu powojennego: szkice, rysunki, rzeźby, obrazy. Wystawę zorganizowano w pięćdziesiątą rocznicę śmierci Zbigniewa Borowskiego. Zaprezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów rodziny artysty i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 6409 razy
Zobacz więcej ... 

Wystawy w Miasteczku Galicyjskim

Wystawa Skansenowskie Impresje VIII
8 grudnia 2016 - 23 kwietnia 2017

Wystawa prac poplenerowych studentó kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

 

 

Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 8699 razy
Zobacz więcej ... 

Wystawy w Sądeckim Parku Etnograficznym

Obecnie nie ma wystaw czasowych.

 

 

Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 4978 razy
Zobacz więcej ... 

Wystawy w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

Wystawa "Spadkobiercy Nikofora - Stefan Telep. Łemkowski malarz ze Zdyni"
21 października - 28 lutego 2017 r.

Stefan Telep jest najbardziej znanym w Polsce współczesnym łemkowskim malarzem nieprofesjonalnym. Podobnie jak jego słynny poprzednik – Nikifor, uwiecznia w malarstwie świat wspólnej im obu „małej ojczyzny” – Łemkowszczyzny. Stefan Telep urodził się w 1957 r. w Pielgrzymce k. Jasła, ma wykształcenie zawodowe rolnicze. W Zdyni zamieszkał na początku lat 80. XX .w, wkrótce po zawarciu związku małżeńskiego. Tutaj rozpoczęli wraz z żoną pracę we własnym gospodarstwie rolnym. Od młodości przejawiał różne zainteresowania humanistyczne i artystyczne, m.in. zbierał znaczki pocztowe, uprawiał korzenioplastykę, potrafi grać na różnych instrumentach, próbował rzeźbić w drewnie i fotografować. Malarstwo uprawia od początku lat 90. Tworzy farbami olejnymi na płótnie, rzadziej na płycie pilśniowej, w ostatnim czasie zaczął także stosować farby akrylowe. Całego warsztatu artystycznego włącznie z naciąganiem płócien na blejtram i ich gruntowania nauczył się sam. Dokumentuje łemkowską tradycję; łemkowskie święta i ważne spotkania rodzinne w strojach regionalnych, przywołuje niezwykłe postacie z tego regionu, jak np. Amrosa z Banicy, postać historyczną i legendarną zarazem, może ostatniego „jurodiwego” na Łemkowszczyźnie. Przedstawia pracę chłopów na tradycyjnej wsi i w lesie, łemkowskie chaty nazywane „chyże”, których wnętrza na obrazach Telepa nasuwają bliskie skojarzenie z kuchniami wiejskimi na obrazach Nikifora. W takiej właśnie drewnianej dawnej „chyży” artysta mieszka i udostępnia w lecie turystom „wakacyjną galerię” swoich niezwykłych obrazów. Niestety, od ok. roku Stefan Telep nie maluje obrazów, gdyż nie pozwala mu na to stan zdrowia. Jednak dzięki dorobkowi twórczemu ten łemkowski artysta zasługuje w pełni na miano „Spadkobiercy Nikifora” i należy z pewnością do czołowych współczesnych malarzy nieprofesjonalnych w Polsce.

Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 6304 razy
Zobacz więcej ... 

Wystawy w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej

 

 
Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 2557 razy
Zobacz więcej ... 

Wystawy w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu

Wystawa "Wojciech Migacz - fotograf sądeckiej wsi"  
3 czerwca - 31 października 2016 
 
 
Wystawa plenerowa poszerza treści zawarte na stałej wystawie muzealnego oddziału w Podegrodziu. Zbiór fotografii i negatywów W. Migacza stanowi znakomitą dokumentację kultury sądeckiej wsi. Wiele elementów tej kultury - strój ludowy, budownictwo mieszkalne czy gospodarcze, narzędzia pracy rolnika i rzemieślnika uległo zanikowi. Natomiast fotografie W. Migacza są wiarygodnym dokumentem zapisującym minioną epokę, tj. pierwsze 40 lat dwudziestego stulecia. Ponadto fotografie W. Migacza oddają przemiany cywilizacyjne na sądeckiej wsi, ewolucję stroju ludowego, wpływ mody miejskiej, wzrost kontaktów wsi z miastem. Wojciech Migacz jest jedynym znanym do tej pory fotografem reprezentującym unikalny nurt chłopski w sądeckiej fotografii. Dzięki pozostawionej spuściźnie fotograficznej o dużej wartości dokumentacyjnej, zarówno historycznej jak i ikonograficznej, wyróżnia się spośród innych fotografów chłopskiego pochodzenia w Polsce. 
Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 354 razy
Zobacz więcej ... 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.